Додаток 1 до розділу I (Методика)

ДОДАТОК 1 до розділу I

Методика організованого проведення реформ в складних умовах і в період зростаючої недовіри суспільства до влади (державних структур).

Вступ

За чинним законодавством України, вибори до Верховної Ради і до місцевих рад проходять на партійній основі за закритими списками. Методика організованого проведення реформ застосовується в умовах не контрольованої діяльності політичних партій, політизованих угруповань, стихійних команд, тощо; розшарування суспільства за мовною, релігійною та іншими ознаками, що призводить до зростання недовіри до політиків і пробуджує негативне, агресивне ставлення народу до влади.

Вибори в Україні фінансуються олігархічними кланами, і це приводить до негативних наслідків в економічній і соціальній сферах суспільства, тому для виходу країни з кризи, вкрай необхідно змінити умови проведення виборів до Верховної Ради та до місцевих органів влади.

У країні відсутній механізм приходу до влади нових, незаангажованих політиків. Людина, яка не має потужних фінансових ресурсів, не в змозі ефективно провести передвиборну кампанію - занадто багато коштів вимагає друк рекламних матеріалів, оплата рекламних роликів в засобах масової інформації та ін..

Ті ж кандидати, які беруть участь у передвиборній боротьбі, для завоювання голосів виборців, завдяки сучасним політтехнологіям, просто обманюють електорат. У зв'язку з відсутністю механізму визначення морального, інтелектуального та професійного рівня кандидатів, виборець фактично голосує за людей, що в своїх передвиборних програмах декларують цінності, які в дійсності не збираються відстоювати, а в освітленні своїх автобіографій дають неправдиву інформацію.

Як наслідок - з кожними новими виборами стає все більш тих, хто або не йде на вибори, або ставить в бюлетені позначку в графі "не підтримую жодного кандидата". Коли цю графу вилучили - сенс йти на вибори пропав, хіба що бюлетень зіпсувати, щоб ним не змогли скористатися.

Саме тому політичне керівництво держави і чиновництво перетворюються в панівний соціальний клас, який стримує економічний і соціальний розвиток країни.

Соціологічні опитування показують надзвичайно низький рівень довіри до політиків всіх рівнів влади.

Існуюча виборча система, економічне і соціальне становище в країні не дає електорату часу на те, щоб шляхом проб і помилок знайти людей, гідних стати політичною елітою країни (області, району, міста).

 В таких умовах головними і визначальними завданнями для суспільства слід вважати:

 Завдання 1 - змінити політичну еліту суспільства в умовах необхідності прискореного проведення економічних і соціальних реформ.

Зміни необхідно провести на всіх рівнях: загальнодержавному (Верховна Рада), обласному (облради), районному (районні ради) та місцевому (міські, сільські та селищні ради; міські, сільські та селищні голови, тощо).

Завдання 2 - дати можливість виборцям визначитися, хто з кандидатів найбільш правдивий, зможе протидіяти розвалу країни, корупції, крадіжкам і здатний здійснювати реформи, а хто обманює, і не гідний бути обраним.

Для вирішення поставлених завдань пропонується взяти за основу такі способи:

  1. Світова практика показує, що незважаючи на національні особливості різних країн, для виходу з кризи існують загальні правила проведення економічних і політичних реформ, без яких подолати кризу неможливо. Представники нової політичної еліти повинні свідомо відстоювати принципи програми реформ і вміти обґрунтувати необхідність їх проведення.
  2. Законодавче обмеження розміру коштів, які кандидати мають право використовувати в передвиборчій компанії, жорсткий контроль за використанням цих коштів.
  3. Обов'язкове публічне застосування поліграфа (детектора брехні - далі ДБ) під час відбору кожного з бажаючих взяти участь у виборах кандидатів у регіональні і загальнодержавні владні структури (в депутати Верховної Ради; депутати міських, сільських, селищних рад; на посади сільських, селищних і міських голів, на інші ключові державні посади).

В основу методики застосування ДБ покладено такі твердження (аксіоми).

3.1. Використання детекторів брехні в 93 випадках із 100 дає можливість зробити правильний висновок - говорить людина правду, чи бреше.

3.2. Людина, яка вирішила зайнятися політичною кар’єрою, повинна стати публічною в питаннях своєї професійної діяльності.

3.3. Кандидат бере на себе зобов'язання систематично, з використанням ДБ, публічно звітувати про проведену роботу, і, в разі зниження щирих відповідей нижче 85%, скласти з себе повноваження.

Звичайно, ніхто не може "змусити" публічно відповісти на наші запитання із застосуванням "ДБ" кандидатів, що йдуть на вибори. Але і нас, виборців, ніхто не може змусити голосувати за тих, хто боїться під контролем "ДБ" відповісти на наші запитання. Основне наше завдання - не примусити відповідати, а донести, до якомога більшої кількості виборців імена цих "відмовників" та громадян, які погодились відповісти із застосуванням «ДБ».

   В умовах жорсткого протистояння з боку старої політичної еліти і відсутності значних фінансових коштів, для розміщення такої інформації в ЗМІ, донести цю інформацію до широких верств населення, можливо через соціальні мережі, за допомогою старого перевіреного способу - народну славу, та через пропонований нижче алгоритм.

  1. Алгоритм застосування методики.

Пропонуємо наступне:

4.1. Створення громадської організації - ГО (партії, блоку), яка взяла б на себе:

- роз'яснювальну роботу серед населення про можливості "ДБ", і про очікувані результати застосування цієї методики;

- публічний відбір кандидатів по округах, де в присутності всіх бажаючих з числа електорату цього округу, кандидат відповідає із застосуванням "ДБ" на запитання людей, присутніх на зборах;

- інформування про час і місце проведення зборів жителів округу з відбору претендентів в кандидати від округу;

- підготовка плану проведення зборів;

- підготовку людей, які поставили б претендентам деякі обов'язкові запитання (дивись нижче: 4.3.4, 4.3.5, 4.3.10, 4.3.12);

- підготовку переліку претендентів в кандидати від конкретного округу, що висловили бажання відповісти на запитання присутніх із застосуванням методики використання "ДБ";

- доведення до присутніх на зборах переліку запрошених "чужих" громадських організацій (партій, блоків і т. д.), які були офіційно запрошені взяти участь в конкретних зборах із застосуванням "ДБ";

- забезпечити присутність на зборах представників засобів масової інформації;

- проведення зборів.

4.2. Алгоритм проведення зборів:

4.2.1. Демонстрація можливостей "ДБ" шляхом "опитування" 2-3-х осіб з числа присутніх на зборах, яким довіряє аудиторія.

4.2.2. Вибір членів комітету із складу присутніх для засвідчення результатів опитування.

4.2.3. Реєстрація ВСІХ бажаючих претендентів в кандидати від конкретного округу, що згодні відповідати на запитання присутніх із застосуванням "ДБ".

4.2.4. Проведення опитування претендентів, фіксація їх відповідей.

4.3. Перелік обов'язкових запитань, які будуть задаватися публічно на "ДБ" (з варіантами відповідей "ТАК" і "НІ ").

4.3.1. Чи підтримуєте ви запропоновану програму?

4.3.2. Чи зобов'язуєтесь ви систематично, з використанням "ДБ", публічно звітувати про виконану роботу, і в разі наявності щирих відповідей нижче 85% скласти із себе повноваження?

4.3.3. Чи готові ви при вирішенні, будь-яких, питань, під час перебування на посаді, ставити інтереси суспільства вище своїх власних?

4.3.4. Ви брали хабарі?

4.3.5. Якщо Вам запропонують хабар під час виконання службових обов’язків в розмірі 100 000 доларів США, Ви зможете відмовитися?

4.3.6. Ви готові дотримуватися чинних законів?

4.3.7. Ви є громадянином будь-якої іншої держави?

4.3.8. Чи отримали Ви вищу освіту в якомусь навчальному закладі?

4.3.9. Чи вся інформація у Вашій автобіографії є правдива?

4.3.10. Чи вся інформація, подана у Вашій податкової декларації, є правдива?

4.3.11. Ви маєте, будь-які фізичні або психічні патології, які можуть мати негативний вплив на Вашу діяльність?

4.3.12. Ви йдете у владу, щоб збагатитися?

4.3.13. Ви йдете у владу, щоб покращати життя громадян?

4.3.14. Ви вважаєте себе патріотом України?

Відповіді на вищезазначені запитання можуть бути оцінені в балах, результат пропонується визначати сумою балів.

4.4. Рішення зборів жителів округу (шляхом голосування) про рекомендацію всім жителям округу підтримати конкретного кандидата на виборах.

4.5 Широке висвітлення в ЗМІ ходу проведення зборів і їх результатів.

4.6. Критика в ЗМІ (із залученням авторитетних фахівців в області використання "ДБ") мотивацій представників "чужих" громадських об'єднань (далі ГО), партій, блоків і так далі, відмови від участі "своїх" претендентів в опитуванні на зборах.

4.7. Висування кандидатів в округах від імені своєї ГО (партії, блоку і так далі), з акцентуванням уваги на той факт, що конкретний кандидат, рекомендований зборами жителів округу, пройшов тест на правдивість своїх передвиборчих обіцянок.

4.8. Організація виборчої кампанії в округах із застосуванням "ДБ", в тому числі зустрічей "своїх" і "чужих" кандидатів з виборцями, на телебаченні, в прямих ефірах, зустрічей в округах; широке висвітлення результатів цих зустрічей в ЗМІ.

  1. Прогнозований (очікуваний) результат застосування пропонованої методики

5.1. Проходження більшості "своїх" кандидатів до місцевих органів влади (обласні, міські, сільські та селищні ради; міські, сільські та селищні голови).

5.2. Проходження більшості "своїх" кандидатів у Верховну Раду.

5.3. Ухвалення законів, які обумовлюють правила застосування "ДБ" і їх обов'язкове використання в перехідний період розвитку держави (до досягнення нею відповідних економічних і соціальних стандартів).

5.4. Участь "свого" кандидата в президентських виборах із застосуванням "ДБ".

5.5. Можливість швидкого втілення президентом в життя економічної та соціальної програми, за підтримки парламенту і місцевих органів самоврядування.

ГО "Визволення"

ГО "Визволення", спрямовує діяльність на задоволення та захист законних політичних соціальних, економічних, національно-культурних, та інших спільних інтересів своїх членів та населення країни

 

ГО "Визволення"

Контакти

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 097 862 97 88
  +38 093 014 24 44
  0432 64 54 26
  м.Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 82, оф.444

Соц мережі